štafetový běh pro žáky 1. – 5. ročníků

V pátek 5. října 2018 se družstvo dvaceti pěti vybraných běžců a běžkyň z 2. až 5. ročníků vydalo na podzimní závod
ve štafetovém běhu „Zátopkova pětka“.
Tento závod pro žáky prvního stupně již tradičně pořádá ZŠ Hroznová Lhota na školním hřišti.
Pětikilometrový úsek tak každému závodníkovi nabízí předvést svůj maximální výkon na trati 200 m.
Letos se můžeme pyšnit prvním místem v pořadí městských škol a zároveň velmi cenným absolutním vítězstvím
mezi zúčastněnými školními družstvy.
A že konkurence byla letos velká, o tom vypovídá hojná účast třinácti školních družstev.