týká se výlučně ukrajinských dětí – стосується виключно українських дітей.

Vážení rodiče,
dne 9. 6. 2022 v době od 14.00 h do 16.00 h, bude probíhat zvláštní zápis ukrajinských dětí pro školní rok 2022/2023
(povinná školní docházka se vztahuje na děti narozené od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2016).

Zvláštní zápis se týká osob, které se prokáží vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany, nebo kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu.

Pod níže uvedenými odkazy jsou formuláře, které pokud budete mít možnost, vytiskněte a vyplňte. Pokud ne, tak je vyplníte v době zápisu, tj 9. 6. 2022 ve škole.

Žádost o přijetí CZ/UA:
Přihláška žáka do školy – Ukrajina
Přihláška žáka do školy – Ukrajina

Informovaný souhlas CS

Informovaný souhlas UA

Veškeré formuláře vypisujte latinkou.

 

Шановні батьки,
9.6. 2022 р. з 14.00 год. до 16.00 год. відбудеться спеціальне зарахування українських дітей на навчальний рік 2022/2023 (обов’язкове відвідування школи стосується дітей, народжених з 1. 09. 2007 р. до 31. 08. 2016 р.).

Особлива реєстрація стосується осіб, які посвідчуються візовою табличкою або записом про надання тимчасового захисту, або яким надана віза для перебування понад 90 днів з метою терпіння перебування.

Нижче наведені форми, які, якщо у вас є можливість, надрукуйте та заповніть. Якщо ні, то заповніть їх на момент зарахування, тобто 9. 06. 2022 року в школі.

Заявка на отримання CZ/UA:
Přihláška žáka do školy – Ukrajina
Přihláška žáka do školy – Ukrajina

Інформована згода CZ

Інформована згода UA

Записуйте всі форми латиницею.

 

Byl použit překladač https://lindat.cz/translation