1., 7., 11. a 13. dubna 2022 navštívil naši školu pan Pavel Pakosta ze z.s. ABATOP.

Tento lektor zajišťuje a poskytuje přednáškovou a poradenskou činnost dětem a mládeži. Během let si získal důvěru pedagogů
pro dlouholetou spolupráci. Vede interaktivním způsobem mladé posluchače ke vzájemné úctě, respektu, ohleduplnosti.
Ukazuje propojení dnešní generace s minulými generacemi a důležitost a význam napojení se na naše duchovní kořeny.

Provedl pro žáky našich pátých, šestých a sedmých ročníků interaktivním pořadem s tématikou kyberšikany.
Na tato citlivá témata s žáky naší školy často hovoříme, ale platí jedno známé pořekadlo – „Opakování matka moudrosti“.
Mimo to svět médií a internetu se neustále velmi rychle vyvíjí.
Nejen starší školáci se už běžně pohybují ve virtuálním prostředí, a i proto považujeme téma kyberšikany za velmi důležité.
Mnohé z řečeného školáci ještě neslyšeli, ale mnohdy se stali i přímými účastníky a přispěvateli do nežádoucí komunikace na internetu. Naším cílem nebylo žáky strašit tím, co nemilé je může ve virtuálním světě potkat, ale upozornit je na nebezpečí, které internet skrývá. S nadsázkou by se dalo říci, že internet je dobrý sluha, ale také může ubližovat při špatném užívání.
A to je třeba, aby měly všechny děti na paměti.
Přednáška obsahovala velké množství našim dětem dosud neznámých skutečností a byla velmi přínosná,
ocenili ji žáci i pedagogové naší školy.