Možnost objednání stravy: www.strava.cz

Oznamujeme rodičům a strávníkům, že k odhlášení i přihlášení stravy lze využít i hlasový záznamník, který je nainstalován
na telefonním čísle jídelny 518 309 932 a ohlásí se po 6 vyzváněcích tónech.

Žák má nárok na dotovaný oběd pouze v případě účasti na vyučování. Rodič je tedy povinen odhlásit obědy na dobu nepřítomnosti ve vyučování. Pokud rodiče žáka neodhlásí, bude jim naúčtována plná částka za oběd (62,-Kč).
Pouze první den nemoci lze oběd vydat do jídlonosiče, a to v době do 11:30-13:30h.

obědy: 10. – 14. 6. 2024
svačinky: 10. – 14. 6. 2024
obědy: 17. – 21. 6. 2024
svačinky: 17. – 21. 6. 2024

Kontaktní údaje: Školní 698
IČO: 713 409 39
účet: 43-2476710277/0100
telefon: 518 309 932
e-mail: jidelna@czsveseli.cz

Přihláška ke stravování

Pronájem jídelny

Ceny stravného od 1. 9. 2022:

 žáci 1.stupně
7 – 10 let
 žáci 2.stupně
11 – 14 let
 žáci 2.stupně
15 a více let
 ostatní
strávníci
 oběd  32,- Kč  34,- Kč 36,- Kč 98,- Kč
 svačinka  20,- Kč  20,- Kč  20,- Kč

Směrnice

Výdej

Výdejní doba je od 11:30 – 13:45. Aktuální jídelní lístek je umístněn ve školní jídelně a na internetových stránkách. Jídelna si vyhrazuje právo na jeho případné změny. Podrobnosti Vám zodpoví v kanceláři vedoucí školní jídelny paní Ivana Kostelanská, případně volejte na telefonní číslo 518 309 932.

Úhrada stravného

Stravné se platí zálohově na měsíc dopředu. Částka je vypočítána na základě počtu pracovních dnů v měsíci.

Způsoby úhrady:
  • inkasním způsobem – účet školy 43-2476710277/0100, pro provádění úhrad je nutné zřídit souhlas s inkasem na vašem účtu ( inkasuje se vždy k 20. v měsíci)
  • přímým převodem z Vašeho účtu na účet školy:  43-2476710277/0100
  • hotově v kanceláři školní jídelny
VS  potřebný k tomuto převodu sdělí v kanceláři školní jídelny.
Platba za stravné musí být na účet připsána vždy nejpozději poslední pracovní den v měsíci
(např. záloha na listopad musí být na účtu do 31. října).
 Hotovostní úhrada stravného je prováděna v kanceláři školní jídelny v době denně
od 7:30 – 11:30.

Naše jídelna vaří a vydává dvě jídla. Každý strávník si může sám vybrat.
Jídelníček je připravován na celý kalendářní měsíc, nejméně týden dopředu.
Pokud se jedná o pravidelného strávníka, je automaticky přihlášen na celý měsíc na jídlo č. 1.

Pokud si chce jídlo na určité dny odhlásit nebo změnit na jídlo č. 2
může tak učinit těmito způsoby:

  • Každý strávník má čip pomocí kterého si na objednacím terminále v jídelně
    může upravit svůj jídelníček na celý měsíc.
  • Může si u okénka kanceláře jídelny nahlásit jakou stravu kdy bude požadovat.
  • Telefonicky může ve vyučovací dny v době od 8:00-14:00 nahlásit svoje požadavky.
  • Může zaslat e-mail na adresu:  jidelna@czsveseli.cz

Odhlášení stravy v případě náhlého onemocnění je možné provést do 7:00 dne výdeje jídla.
Nahlášení jídel č. 2 je nutno provést nejméně dva dny dopředu

Vyhrazujeme si možnost změn, informujte se v kanceláři ŠJ.

Poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Dne 13. 12. 2014 nabývá účinnosti nařízení Evropslého parlamentu a Rady EU č. 1169/2011
o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Tento právní předpis nařizuje povinnost informovat spotřebitele o potravinových alergenech vyskytujících se v nabízené potravině nebo pokrmu.
Zákonné ustanovení určuje vedoucím ŠJ jasně a zřetelně označit strávníkům, že je alergenní složka v potravině přítomná, ale není její povinností brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si každý hlídá sám.

Označení přítomnosti alergenu bude na jídelním lístku označeno číslem označující alergen. Seznam alergenů je v blízkosti jídelního lístku.

Přehled alergenů v potravinách