Žáci ze 6.B nasedli ve středu 22. 9. s batohy a spacáky na vlak a vydali se za  sebepoznáním a stmelením kolektivu
na adaptační kurz do Rajnochovic.

Tam, v krásném prostředí jabloňového sadu pod lesem, na ně čekali zkušení instruktoři, kteří připravili zajímavý program,
aby třídenní pobyt  proběhl ve znamení her, soutěží, sportu, nevšedních zážitků a legrace.
V rámci nejrůznějších aktivit děti poznávaly své schopnosti, učily se spolupracovat, pomáhat si, komunikovat spolu a uvědomily si, jak se je třeba chovat, aby z nich byl opravdu dobrý tým.
Nechyběla ani stezka odvahy. Kurz si všichni užili.