Po přivítání podzimu v lese si děti druhého ročníku vyjely na chatu Radost ve Vřesovicích.

Krásný podzimní čas si vyplnily hledáním pokladu, noční výpravou, zkoumáním lesa, poznáváním hub, stromů a stop zvířat.
Čas měly také na společnou zábavu, sportování, čtení i povídání.
Děti si tak vyzkoušely, zda zvládnou být nějaký čas bez rodičů, jestli umí samy povléknout postel, uklidit si osobní věci
a správně se oblékat podle počasí.
Odměnou za jejich snažení jim byl příjemný čas strávený se spolužáky, výborná kuchyně a pochvala od paní učitelek.