Adaptační pobyt „Seznamujeme se“ na hájence Semetín, 10. – 12. 10. 2022

Žáci 6. A třídy absolvovali pobyt zaměřený na prohloubení spolupráce, zlepšení komunikace a stmelení kolektivu.
Akce proběhla ve velmi příjemném prostředí hájenky Semetín obklopené přírodou, s výbornou kuchyní a organizací programu.
Lektoři vedli žáky prostřednictvím různých aktivit a her ke vzájemné spolupráci, respektování se a naslouchání si.
Efektivitu těchto aktivit a jejich následného zhodnocení jsme mohli průběžně na žácích sledovat.
Při závěrečné aktivitě jsme zjistili, že všechna počáteční očekávání žáků se vyplnila.
Užili si zábavu, získali mnohá ponaučení a zážitky a v neposlední řadě utužili svá přátelství.

Mgr. Jana Hanková, Mgr. Michaela Zelinková