Poslední květnový týden jsme se s dětmi ze ŠD vydali do místního stacionáře Zdislava
tvořit pestré a voňavé ozdoby z živých květin.

Nápomocna nám byla paní z Květin Gerbera.
Krásné gerbery a karafiáty děti spolu se seniory aranžovali do květináčů, které si pak každý s radostí odnesl domů.