Nanotechnologie je téma, které se dnes velmi často objevuje v informačním prostoru především v souvislosti
s ochrannými pomůckami.

Ale nanotechnologie nejsou jen respirátory a roušky.
Jedná se o široce využívané technologie v různých oborech i u předmětů běžné denní potřeby.
Málokdo také ví, že naše republika je ve vývoji a výrobě nanotechnologií na světové špici
(s českými vývojáři např. spolupracuje i Elon Musk).

 

Abychom se o těchto tématech dozvěděli co nejvíce, požádali jsme českou firmu Nanospace,
která se zabývá výrobou a prodejem výrobků na bázi nano, aby nám pro naše žáky poskytli bližší informace o tomto současném trendu.
Pracovníci Nanospace nám vyšli vstříc a tak se nám podařilo propojit s pracovníkem zmíněné firmy, který má na starosti strategii a rozvoj a je také autorem projektu Chytrá města. Beseda s panem Lukášem Konečným proběhla v rámci hodin fyziky v 7. ročníku. Pan Konečný nám vysvětlil princip nanotechnologií, ukázal na konkrétních příkladech výhody a také budoucí využitelnost, ukázal několik praktických a již dnes dostupných výrobků založených na nanotechnologii
(např filtry vody a vzduchu, nano nátěry, nanobaterie a podobně) a také zodpověděl několik zajímavých dotazů.
Je zřejmé, že s nanotechnologiemi se budeme v budoucnu setkávat čím dál více i v docela běžných oblastech života,
proto panu Konečnému děkujeme, že jsme mohli získat alespoň základní vhled do této problematiky.

 

Ludvík Kostelanský