program zaměřený na trestní odpovědnost proběhl u našich 7. a 9. ročníků.

Příslušník kriminální služby PČR besedoval s dětmi především na téma přečinů a trestných činů.
Hovořil o starších případech a především o trestní odpovědnosti, přestupcích a trestných činech u mladistvých,
včetně činů páchaných ve virtuálním prostředí.
Hovořil také o struktuře, postupech a činnosti orgánů justice, o právech jak podezřelých, tak poškozených.
Děti si rozšířili vědomosti v uvedené oblasti a pořad byl pro všechny přínosem.