Dne 9. 11. pořádali členové parlamentu Bílý den.

Děti přivítaly sv. Martina v bílém oblečení a dozvěděly se více o legendě o Sv. Martinovi.