V pátek 22. 4. 2022 se uskutečnila školní bohoslužba slova.

V 9. hodin pro 1. stupeň a v 10. hodin pro 2. stupeň.
Děkujeme otci Václavu Vrbovi, který pro nás tyto bohoslužby slova připravil.