Bubnování v lesní školce Petrklíč ve Bzenci si užily děti 1.B a 1. C.

Pobyt v lese, stavění domečků pro skřítky, válení v mechových peřinách i svačina na mechovém paloučku byly velkým zážitkem. Může být ještě silnější zážitek? Ano, může. Bubnování a společné hraní na doprovodné nástroje, které rozezněly les i naše těla.