Školní kolo

proběhlo na naší škole za účasti 58 žáků 1.stupně a 151 žáků 2.stupně v době od 30.11. do 18.12.2020.

K nejúspěšnějším řešitelům zkušebních testů patřili na 1. stupni:

Barbora Šivlová, Gabriela Vyskočilová, Tomáš Habarta, Denisa Buráňová, Marie Levová a Prokop Novák.

na 2. stupni se nejlépe umístili:

Kateřina Božková, Štěpán Hnízdil, Elen Reimitzová, Alexandra Tomčalová, Kateřina Krepčíková a Ema Galářová.

V loňském roce se podařilo našim žákům 2.stupně dosáhnout na 2. místo v JMK a naši prvostupňáci se umístili dokonce
na 2.místě v ČR.

Budeme našim dětem přát minimálně stejnou úspěšnost, jako jejím předchůdcům a k výsledkům ve školním kole jim z celého srdce blahopřejeme.

 

Ve školním roce 2020/2021 Soutěž Finanční gramotnost organizuje opět spolek METODICA, institut pro další vzdělávání, z.s. ve spolupráci s Evropskou asociací finančního plánování Česká republika (EFPA ČR) a nově hlavním partnerem soutěže Abecedou peněz České spořitelny. Soutěž má tři věkové kategorie:

  1. kategorie žáci 1. stupně ZŠ
  2. kategorie žáci 2. stupně ZŠ (+ nižší třídy víceletých gymnázií)

III. kategorie střední školy

Ve školních kolech soutěží žáci jako jednotlivci. Tři nejlepší z nich se stávají členy školního družstva, které pak soutěží týmově v okresním kole, a v případně dalšího postupu i v kole krajském nebo celostátním finále.
Do letošního ročníku se přihlásilo 240 škol z celé ČR.

Co vědí děti a teenageři o financích? Nakolik kvalitní je výuka finanční gramotnosti ve školách i v různých kurzech?
To vše ukáže 10. ročník Soutěže Finanční gramotnost. Startuje 10. listopadu a zapojit by se do něj měly desítky tisíc žáků základních a středních škol. Ti nejlepší z nich se pak veřejnosti představí na jarním finálovém klání v budově České národní banky.

Jubilejní 10. ročník slibuje velmi tuhý boj. „V celkem třech věkových kategoriích se v loňském roce do soutěže zapojilo přes 20 tisíc dětí. Letos je ještě masivnější účast, i proto, že jsme spojili své síly s Abecedou peněz, největším programem na finanční vzdělávání dětí v zemi,“ popisuje Marta Gellová, předsedkyně Rady EFPA ČR a spoluorganizátor Global Money Week v ČR.

V soutěži děti čekají otázky týkající se běžných životních situací. Ty, které nejúspěšněji projdou školními a okresními koly, pak čekají napínavá krajská klání. A ty nejlepší i slavnostní finále, jež proběhne v dubnu v budově České národní banky.

Pro děti představuje soutěž možnost poměřit své síly s vrstevníky z celé země. Pedagogům pak nabídne jedinečný vhled do míry finanční gramotnosti českých dětí. „Učitelé uvidí nejen to, jak si stojí jejich děti v porovnání s ostatními. Ale zároveň budou mít možnost zhodnotit přínosy výuky finanční gramotnosti, která na jejich škole v jednotlivých ročnících probíhá,“ vysvětluje manažer soutěže Zdeněk Hloušek.

Finanční gramotnost je pro budoucnost dětí klíčová

Právě největší program finančního vzdělávání v ČR, Abeceda peněz, je nově i partnerem celé soutěže. „Abeceda peněz je připravená profesionálními pedagogy a běží pod záštitou Ministerstva financí na více než 400 školách v celé zemi. Další stovky učitelů a rodičů pak využívají naše metodické materiály a podklady pro interaktivní výuku,“ popisuje David Hubáček, šéf finančního vzdělávání v České spořitelně, která Abecedu peněz připravila.

„Společnosti se v budoucnu může dařit jen tehdy, když nikdo nezůstane pozadu. Proto se už několik let věnujeme vzdělávání dětí a teenagerů v této oblasti. A projekty, jako je Soutěž Finanční gramotnost, pomáhají svými výsledky upozornit na její důležitost,“ vysvětluje David Hubáček a dodává, že zkušenosti potvrzují, že problémy s dluhy v dospělosti jsou častěji způsobeny nízkou finanční gramotností než nedostatkem peněz.

 

Školní kola

Ve školních kolech soutěží žáci jako jednotlivci

Proběhla online v době od 10. 11. 2020 do 8. 1. 2021

 

Okresní kola

Do okresních kol nejlepší žáci ve své kategorii z každé školy.  Od této úrovně už soutěží v těchto trojčlenných družstvech.
Probíhají online od 18. 1. 2021 do 26. 2. 2021

 

Krajská kola

Do krajských kol postupuje nejlepší družstvo z každého okresu. Proběhnou v březnu

Krajské kolo bude dvouetapové: workshop a prezentační soutěž

Nejlepší tým v každé kategorii postupuje do finále

 

Celostátní finálové kolo

Finálová soutěž probíhá v polovině dubna v budově České národní banky v Praze

Vyhlašování vítězů proběhne v týdnu 19. – 23. 4. 2021.

 

Všechny informace o soutěži jsou k dispozici na www.financnigramotnost.cz

Mgr. Aleš Kalina

I.-1.místo Barbora Šivlová-5.A
I.-2.místo Gabriela Vyskočilová-5.B
I.-3.místo Tomáš Habarta-5.A
I.-4.místo Buráňová Denisa-5.B
I.-5.místo Marie Levová-5.B
I.-6.místo Prokop Novák-5.C

II.-1.místo Kateřina Božková-8.B
II.-2.místo Štěpán Hnízdil-7.B
II.-4.místo Alexandra Tomčalová-8.A
II.-5.místo Kateřina Krepčíková-8.B
II.-6.místo Ema Galářová-9.A