NAŠI ŽÁCI – 2. MÍSTO VE FINÁLE ČR

proběhlo on-line 20. 4. 2021.
Naši školu, reprezentoval tým z prvního stupně, ve složení Gabriela Vyskočilová, Prokop Novák a Tomáš Habarta.

Naše děti se úkolu zhostili výtečně a v závěrečném, celostátním finále umístily na skvělém 2. místě v ČR.
Diplom-ČR-2.místo

Součástí finálového kola bylo on-line setkání s ministryní financí, se zástupcem České národní banky, představitelem hlavního sponzora – ČS a.s., kterým děti kladly otázky týkající se otázek souvisejících s financemi, investováním atd. Potom děti shlédly krátké video, a nejen na základě příběhu hledaly řešení otázek znalostního testu. Zde naši žáci doslova zazářili, odpověděli na všechny otázky správně a navíc ve druhém nejlepším čase. Následovala beseda s představiteli výše uvedených institucí a pak proběhlo vyhodnocení soutěže.

Děkujeme našim žákům za jejich vzornou přípravu a práci mimo školní povinnosti a jejich třídním učitelům – Mgr. Justovi,
Kolské a Smetkové za spolupráci a podporu. Blahopřejeme našim dětem k dosažení tohoto fantastického úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci nejen naší školy, ale i města Veselí nad Moravou, okresu Hodonín a Jihomoravského kraje.

Ve školním roce 2020/2021 Soutěž Finanční gramotnost organizoval opět spolek METODICA, institut pro další vzdělávání,
z. s. ve spolupráci s Evropskou asociací finančního plánování Česká republika (EFPA ČR) a nově hlavním partnerem soutěže Abecedou peněz České spořitelny. Soutěž měla tři věkové kategorie:

  1. kategorie žáci 1. stupně ZŠ
  2. kategorie žáci 2. stupně ZŠ (+ nižší třídy víceletých gymnázií)

III. kategorie střední školy

Ve školních kolech soutěží žáci jako jednotlivci. Tři nejlepší z nich se stávají členy školního družstva, které pak soutěží týmově v okresním kole, a v případně dalšího postupu i v kole krajském nebo celostátním finále.
Do letošního ročníku se přihlásilo 240 škol z celé ČR.

V celkem třech věkových kategoriích se v loňském roce do soutěže zapojilo přes 20 tisíc dětí. Letos je ještě masivnější účast, i proto, že organizátoři spojili své síly s Abecedou peněz, největším programem na finanční vzdělávání dětí v zemi.

Pro děti představuje tato soutěž možnost poměřit své síly s vrstevníky z celé země. Pedagogům pak nabízí jedinečný vhled do míry finanční gramotnosti českých dětí. „Učitelé vidí nejen to, jak si stojí jejich děti v porovnání s ostatními. Ale zároveň mají možnost zhodnotit přínosy výuky finanční gramotnosti, která na jejich škole v jednotlivých předmětech probíhá.“

Finanční gramotnost je pro budoucnost dětí klíčová

Právě největší program finančního vzdělávání v ČR, Abeceda peněz, je nově i partnerem celé soutěže. „Abeceda peněz je připravená profesionálními pedagogy a běží pod záštitou Ministerstva financí na více než 400 školách v celé zemi.

Všechny informace o soutěži jsou k dispozici na www.financnigramotnost.cz

Výsledková tabulka finále ČR soutěže ve finanční gramotnosti