Ve středu 5. 12. 2019, v den , kdy dětem přináší nadílku svatý Mikuláš, jsme s dětmi ze ŠD Šikulové
nezapomněli ani na čertíky.

Najednou jich byla plná třída, skákalo se v pytli, soutěžilo se, plnily se úkoly a zábavné kvízy.
Nakonec si čertíci i zatancovali…