Celý čtvrtek 25. 6. jsme putovali za historií veselských památek.

V Městském muzeu ve Veselí nad Moravou nás seznámili s historií veselského zámku, jeho stavbou
i následnou přestavbou rodem Chorinských.
Někteří měli možnost vyzkoušet si dobové kostýmy tak, jak je tamější panstvo a služebnictvo nosívalo.

V exkurzi do místní historie jsme pokračovali návštěvou kostela svatých Andělů Strážných
s komentovanou prohlídkou a návštěvou jak hlavní chrámové lodě, tak i krypty.