Děti z 1. B a 1. C za celý první stupeň předaly dárky babičkám a dědečkům ve veselské Charitě a Zdislavě.

Zazpívaly vánoční písničku a popřály všem pohodové vánoční svátky.