Připomněli jsme si Den církevního školství, který se každoročně slaví 16. září na svátek sv. Ludmily.

Proč právě tato svatá byla mezi všemi světci vybrána jako patronka církevního školství?

Svatá Ludmila pocházela z nevelkého kmene Pšovanů na Mělnicku.
Její otec byl pohanem, ona přijala křest po svém sňatku s knížetem Bořivojem, který byl podle legendy pokřtěn na Moravě
na přelomu let 869 – 870. Její ostatky spočívají v chrámu sv. Jiří na Pražském hradě.
Ludmila se stala vychovatelkou svatého knížete Václava, odtud pramení její patronát nad výchovou dalších generací
v křesťanské víře, pravdě, spravedlnosti a lásce k národu.

Letošní Den církevního školství jsme na naší Církevní základní škole ve Veselí nad Moravou oslavili společnou školní mší svatou, kterou celebroval P. Mgr. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci, který má v naší arcidiecézi na starosti právě církevní školství.

Po mši svaté měl otec Petr Bulvas setkání s pedagogy vyučujícími náboženství a poté navštívil žáky osmých a devátých tříd.
Zde s žáky diskutoval o jejich pohledu na církevní školu, zajímal se o jejich postřehy, zájmy a bavil se s nimi o budoucnosti.
Také žákům představil možnosti dalšího vzdělávání na církevních školách:
na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, Stojanově gymnáziu na Velehradě
nebo na Střední odborné škola Svatého Jana Boska v Kroměříži.

Děkujeme otci Petrovi za jeho návštěvu a povzbuzení.

Matko českého národa, milá svatá Ludmilo. Oroduj za nás!

Mgr. Ondřej Poštulka,
kaplan ve Veselí nad Moravou