Ve čtvrtek 2. 6. 2022 jsme si užili zábavné odpoledne s dětmi na sokolovně a oslavili tak společně Den dětí.

Byla pro ně připraveno 10 stanovišť s různými úkoly. Za splnění všech úkolů dostaly všechny děti sladkou odměnu.
Dětem se akce moc líbila.