Ve čtvrtek 19. 1. 2023 uspořádal ŠK spolu se ŠD již tradiční den elegance a odpoledne v jídelně mini bál.

V letošním roce nám na začátku bálu předtančilo několik párů deváťáků, za což jim velmi děkujeme. Dík patří také těm, kdo se podíleli na přípravě a výzdobě jídelny a na fotografování tříd.