Školní klub ve spolupráci se školní družinou uspořádal v rámci plesové sezóny den elegance a mini bál.

V některých třídách dopoledne probíhaly módní přehlídky.
Odpoledne jsme se společně s dětmi na úvod mini bálu podívali na předtančení deváťáků na videu.
Krásně nastrojené děti se potom s deváťáky a dospělými učily valčíkové kroky, které využily v tanci.
Na bále panovala dobrá nálada a děti se s vervou zapojily i do několika tanečních a zábavných her.