V úterý 15. 2. 2022 uspořádal školní klub ve spolupráci se školní družinou Den elegance.

V průběhu dopoledne žákyně 8. třídy stihly vyfotit všechny třídy, plné dětí oděných v krásných společenských modelech.

Odpoledne následoval minibál ve školní jídelně. Děti shlédly video předtančení deváťáků z plesu v roce 2018,
potom samy tancovaly, ať již ve dvojicích či větších skupinkách.

Bylo zřejmé, že děti mají radost ze společně prožitého času a z pohybu.
Tancování doplnila soutěž Rybičky a fotokoutek, kde si děti mohly nechat udělat snímek.