Školní klub ve spolupráci se školní družinou uspořádal v rámci plesové sezóny den elegance a minibál.

Odpoledne jsme se společně s dětmi na úvod minibálu podívali na předtančení deváťáků na videu.
Krásně nastrojené děti se potom se staršími a dospělými učily valčíkové kroky. K tanci se dokonce přidali někteří rodiče.

Novinkou byl letos fotokoutek, kde si jednotlivci i skupinky mohli nechat udělat snímek s různými pomůckami a předměty.