vystoupila děvčata z pěveckého sboru se svým písňovým pásmem v parku Petra Bezruče v rámci programu oslav Dne rodiny.