Celý adventní čas psaly děti své dopisy Bohu. Některé se ptaly, některé děkovaly a jiné vyjádřily svá přání či prosbu Pánu nakresleným obrázkem.

Pokud ještě někdo bude chtít napsat svůj dopis, může tak učinit na nástěnce, až půjde na mši svatou a rozhlédne se kolem.
Pak jistě najde nástěnku s dopisy Bohu.