Dne 12. 11. se žáci 9. B zúčastnili exkurze na Střední škole ve Strážnici.

Vyučující ze SŠ si pro žáky připravili workshopy s bohatým programem.
Dívky vyráběly koupelové soli, ozdobné krabičky, zdobily tašky a v učebně výpočetní techniky tvořily placky.
Chlapci navštívili pavilon výpočetní techniky, zhlédli pokusy z fyziky a chemie, seznámili se s robotickým pracovištěm,
prací na CNC strojích, vyzkoušeli si grafické programy a zaujala je také autoškola se zkušební jízdou na traktoru.
Žáci se seznámili s příjemným prostředím  školy a získali představu o studijní náplni nabízených oborů.