Školní klub připravil na slavnostní dny mezinárodní kultury a kuchyně (tentokrát ruské, americké a slovenské) vlaječky,
kterými se zdobily moučníky, a také větší vlajky na stoly.

Dívky a chlapci z 8. a 9. ročníků, ale také menší děti přímo v klubu, se úkolu zhostily skvěle, přestože práce byla náročná
na pozornost, pečlivost a výroba trvala několik hodin.
Vlaječky snad potěšily všechny strávníky, kteří jídelnu v těchto dnech navštívili.