Společně s Vámi pevně věřím, že nás čeká klidný a ničím nerušený školní rok.

Využívám této formy k předání informace o udělení ředitelského volna v pondělí 27. září 2021.
Škola, družina, klub i školní jídelna nebudou v provozu.
Věřím, že takto vzniklé čtyři dny volna využijete k rodinné rekreaci a odpočinku se svými dětmi, aniž by bylo potřeba je omlouvat
ze školy.

Dále Vás informuji o možnosti přihlásit se ke kandidatuře do voleb do nové Školské rady pro volební období
v letech 2022 – 2024.  Volby dvou zástupců rodičů do Školské rady proběhnou během třídních schůzek rodičů v listopadu.
Prosím ty z Vás, kteří máte zájem zapojit se do práce rady, přihlaste se u mne ústně, telefonicky, písemně nebo mailem
do 15. 10. 2021.
Následně pak podle Vašich přihlášek sestavím kandidátní listinu, kterou pak použijeme pro volby do nové Školské rady.

Děkuji za přízeň, kterou škole věnujete.

Ing. Ludvík Kostelanský  ředitel školy