Vážení rodiče,

v letošním školním roce jsme spolu s celou společností prožívali nelehké období karantény.
Tato doba byla těžká pro všechny bez výjimky a s novými skutečnostmi se musely vyrovnávat téměř všechny obory.
Ani my ve škole jsme nezůstali ušetřeni dopadů plošné karantény a mimořádných opatření.
Snažili jsme se výuku nepřerušit a přizpůsobit se situaci tak, aby se naši žáci – Vaše děti – mohli dále vzdělávat.
Protože jsme škola a ve škole se učí nové vědomosti a dovednosti, i my jsme se museli naučit mnoho nového.

Nepodařilo by se nám to bez Vaší velké podpory a Vašeho nasazení.
Mnozí z Vás jste se dle svých možností věnovali svým dětem, pomáhali jste jim s technickou i obsahovou stránkou, učili jste je společně s našimi učiteli novou látku a byli jste dětem oporou při zvládání problémů, které doba přinesla. Jsme si vědomi, že jste převzali mnoho úkolů školy, vážíme si Vaší práce a spolupráce s námi a opravdu od srdce Vám za vše děkujeme.
Doufáme, že nastartovaná spolupráce bude pokračovat i v budoucnu, kdy už se snad věci vrátí do normálního režimu.

Na konci školního roku děti dostávají vysvědčení s hodnocením jejich práce.
Pokud bychom vystavovali vysvědčení za Vaši domácí výuku a spolupráci se školou, bylo by to vysvědčení s hodnocením výborným – tedy takové, na jaké je možno být právem hrdý.

Přejeme Vám i Vašim dětem příjemné prázdniny a těšíme se na opětovné setkání v novém školním roce 2020/2021.

Ing. Ludvík Kostelanský, ředitel školy

Mgr. Pavel Andrýsek, zástupce ředitele pro 2. st.

Mgr. Tomáš Just, zástupce ředitele pro 1. st.