3.A

Jarní kurz dopravní výchovy absolvovala třída 3.A 16. 5. v rozsahu čtyř vyučovacích hodin teoretickou částí i praktickými jízdami na kole či koloběžce.