Den před státním svátkem jsme si zpříjemnili projektovým dne dle ŠVP.

Dopravní výchova byla opět velmi zajímavá a poučná.
Připomněli jsme si základní dopravní značky a více se procvičili v orientaci na křižovatkách.
Znovu jsme si ujasňovali pravidla kruhového objezdu a pravidla pravé ruky.
Trénování jízdy zručnosti děti velmi bavilo. Těšíme se na další návštěvu.