Letošní spaní probíhalo v námořnickém duchu.

Děti se po ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu pustily do boje o vlajku proti pirátům.
Po vítězném tažení jsme se museli posilnit večeří od maminek.
Po večeři námořníci plnili úkoly na čtyřech stanovištích. Na pátém stanovišti si námořníci malovali svůj šátek.
Spát se ale ještě nešlo, následovala stezka odvahy, kterou nakonec zvládli úplně všichni.
Ráno nás čekal budíček, snídaně a úklid. Pak jsme vyrazili vstříc dalšímu dobrodružství.
V přístavišti u zámku jsme se nalodili na naši loď.
Po doplutí do přístavu ve Vnorovech nás čekalo pirátské dobrodružství, a dokonce jsme našli i vytoužený poklad.
Posilnili jsme se výborným špekáčkem a nakonec jsme si zkusili plavba na raftech a cesta lodí zpátky do školy.
Všichni jsme si toto dobrodružství moc užili!