Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zápis dětí do 1. třídy bude probíhat následovně. Nejprve online přes níže uvedený odkaz, který bude aktivní od 25. 3. 2024 do 4. 4. 2024. V tomto období můžete zaregistrovat budoucího prvňáčka do naší školy, a to i v případě, že měl odklad. Případné nové odklady budeme řešit na místě přímo ve škole.

  1. V prvním kroku prosím vyplňte do elektronické přihlášky údaje o Vašem dítěti a o Vás jako zákonném zástupci.
  2. Ve druhém kroku si vyberte čas a třídu, kam se dostavíte i s budoucím prvňáčkem ve čtvrtek 4. 4. 2024 k ověření údajů a odevzdání, popř. podepsání PŘIHLÁŠKY K ZÁPISU.

Po odeslání elektronické přihlášky budou údaje zpracovány a bude vygenerován dokument PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU. Odkaz na něj spolu s potvrzením registrace obdržíte mailem. Je tedy nezbytné tento údaj ve formuláři vyplnit. PŘIHLÁŠKU K ZÁPISU si můžete vytisknout a již podepsanou přinést do školy ve Vámi vybraném čase 4. 4. 2024. Pokud nemáte možnost přihlášku vytisknout, informujte nás přes mail tomas.just@czsveseli.cz a my Vám ji připravíme.