Ve čtvrtek 19. května proběhla pro žáky 8. A a 8. B dle ŠVP exkurze v rámci přírodovědných předmětů.

Navštívili jsme Muzeum ropy v Hodoníně, kde jsme získali spoustu zajímavých informací o těžbě ropy,
o jejím původu a vzniku, o vlastnostech, jejím využití a také o minerálech a horninách.
Součástí byly i praktické ukázky těžby ropy, luminiscenční analýza, vlastnosti ropy a venkovní expozice těžebních strojů.
Ve druhé části exkurze jsme zavítali do ZOO, kde měli žáci za úkol podrobně se seznámit s obyvateli ZOO a na základě
získaných informací pak vypracovali pracovní list.
Exkurze se vydařila a byla příjemným zpestřením školní výuky.