Ve čtvrtek 17. 6. se druháčci vydali vlakem do Strážnice, aby navštívili místní muzeum v přírodě.

Při prohlídce se děti seznámily s lidovou architekturou od 18. století, s lidovými řemesly i tradičním zemědělstvím,
stejně jako se stavebními materiály, které lidé využívali ke stavbě svých obydlí.

Po prohlídce si děti zakoupily suvenýry, osvěžily se zmrzlinou a pobavily se na farní zahradě.