V rámci hodin přírodopisu a tématu Savci navštívili žáci 8.A ZOO Hodonín.

Zvolili jsme téma Šelmy v ohrožení – lektorka ZOO představila v prezentaci šelmy žijící na území České republiky
od období doby ledové do současnosti, prohlédli jsme si kožešiny a lebky vybraných šelem.
Měli jsme možnost vidět krmení psa hřivnatého, rysa ostrovida a opic.
S pomocí pracovních listů jsme zopakovali další zástupce živočichů.