v rámci projektu 8. roč. „Putování po přírodních zajímavostech ČR“

Žáci 8. ročníků navštívili ptačí oblast Bzeneckou doubravu a Národní přírodní památku Váté písky jako jedinečnou lokalitou, ve které se vyskytují suchomilné druhy rostlin a živočichů. V minulosti bylo toto území nazýváno „Moravskou Saharou“. Nedaleko Vátých písků se nachází oblast přezdívaná „Moravská Amazonie“. Jedná se o nezregulovaný úsek řeky Moravy, která zde vytváří meandry a písečné stěny, z nichž nejvyšší najdeme v PP Osypané břehy. Během dne jsme měli příležitost spatřit typické zástupce zdejší fauny a flóry a seznámit se s historií dané lokality.