Ve dnech 23. a 24. května 2019 se 38 žáků 9. ročníků pod vedením učitelů Andrýska Pavla a Švába Dominika zúčastnilo exkurze
dle Školního vzdělávacího programu do regionu Znojemska a Pálavy.

Žáci navštívili výrobnu ručního papíru v Želeticích, kde se seznámili s historií psacích materiálů (papyrus, pergament, papír), shlédli výrobu papíru, dozvěděli se o technologii výrobního procesu a vlastnoručně si vyzkoušeli papír vyrobit.
Ve Znojmě si prošli historickou část města a absolvovali 800 m dlouhou prohlídkovou trasu v podzemí, kde viděli alchymistickou dílnu, oživlé skály, netopýry, skřety, ukázku vězeňských kobek a další.
Další zastávkou byla návštěva hradu Bítov, kde nejvíce zaujala zoologická sbírka tuzemských i cizokrajných zvířat a trofejí
a především největší sbírka vycpaných psů nejrůznějších ras na světě.
Ubytováni byli v kempu Bítov u Vranovské přehrady.

Druhý den pokračoval prohlídkou vojenského areálu a pěchotního srubu v Šatově, který je vybaven původní výzbrojí a výbavou, včetně dvou pevnostních kanónů.
Průvodce seznámil žáky nejen s technickým vybavením, ale i s historií předválečné situace.
Cestou do Mikulova při krátké zastávce ve Slupu si žáci mohli prohlédnout vodní mlýn a v Mikulově si dle vlastního výběru prohlédli zámek nebo Zámecký sklep s obřím sudem či nedaleké jeskyně Na Turoldu.
Skupinka žáků absolvovala taky náročný výšlap na Svatý kopeček s prohlídkou kaple sv. Šebestiána a byla odměněna
kouzelným pohledem na město a Pálavu.
Exkurze, zaměřená na poznávání regionů Znojemska a Pálavy, rozšířila znalostí z hodin zeměpisu, dějepisu a regionální výchovy,
a tím splnila svůj cíl ke spokojenosti všech účastníků.