Všechny třetí třídy navštívily 5. 4. ZOO Lešná.

Zde absolvovaly exkurzi s tématem Voda je náš život. Vyslechly si odborný výklad o životě a zajímavostech lachtanů, tučňáků, rejnoků aj. vodních živočichů a zhlédly rovněž část expozice z oblasti Afriky.