V listopadu 2022 se žáci šestých tříd zapojili do soutěže ve finanční gramotnosti Filipův pohár. První kolo této soutěže pořádané ČSOB spočívalo v pravidelném vypracovávání úkolů v mobilní aplikaci Filip.

Výsledek prvního kola potvrdil, že finanční gramotnost má na naší škole tradici a dobrou úroveň.
Naši žáci dosáhli nejvyššího počtu bodů v Jihomoravském kraji a byli tedy pozváni do celostátního kola.

Je třeba vyzvednout úspěch Karolíny Frolkové, která získala 2. nejvyšší počet bodů ze všech zúčastněných (v celé ČR!). Za tento úspěch byl Karolíně předán mobilní telefon iPhone.

Do celostátního kola, které proběhlo již prezenčně v prostorách České národní banky v Praze, byl nominován pětičlenný tým. Program tohoto kola se skládal z 5 samostatných soutěží, které testovaly nejenom finanční gramotnost, ale i všeobecný přehled a logické myšlení. Mimo soutěží byla pro žáky a jejich doprovod připravena i prohlídka návštěvnického centra ČNB, kde jsme si mohli prohlédnou druhou největší zlatou minci na světě nebo potěžkat zlatou cihlu.

I přes náročné úkoly a silnou konkurenci se podařilo našemu týmu vybojovat krásné 9. místo!

Velký dík a gratulace patří všem zúčastněným, zejména pak našemu ALL STAR týmu:
Karolíně Frolkové, Adéle Hanáčkové, Simoně Kopečné, Karolíně Šimkové a Lauře Hamšíkové
.

Více se o Filipově poháru můžete dozvědět také v reportáži ČT zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10265744641-zpravicky/223411000160124/