V průběhu listopadu byla vyhlášena a ukončena soutěž pro 2. stupeň s tématem podzimu.

Účast nebyla velká, ale odevzdané fotografie velmi hezky ilustrovaly podzimní období a vztah dětí k němu. Účastníci obdrželi malou pozornost.