Ve dnech 25. -27. 9. se žáci 8.B zúčastnili formativního pobytu ve Fryštáku.

Připraven pro ně byl zajímavý program, aktivity nejrůznějšího typu, dobré jídlo a skvělá zábava. Děti si pobyt za krásného počasí užily, utužily vzájemné vztahy a těší se na další společně strávené chvíle.