Sluníčko nesvítilo, bylo zataženo, ale i tak vypadá léto v lese.

Tématem naší čtvrté návštěvy byla HMYZOUKA. Pátrání v lesním porostu, pozorování živého hmyzu i ukázky těl hmyzích zástupců pro nás byly úžasnou podívanou. Pracovat s lupou nebo mikroskopem jsme se naučili velice rychle. Projektový den jsme zakončili společnými hrami v lese.