Dne 24. 1. 2019 se uskutečnil pro žákovský parlament seminář Hodnotového vzdělávání pod názvem – Hledání talentů.

Seminář vedla paní Ludmila Trochtová se školy Cyril Mooney, což je tým nadšených lidí inspirovaných vzdělávacím přístupem sestry Cyril.
Vzdělávací systém sestry Cyril Mooney se snaží, aby děti neztrácely svoji zvídavost, vnímaly různost a propojenost lidí zároveň
a byly šťastné.

Naši parlamenťáci absolvovali seminář na téma Hledání talentů.
Děti pracovaly ve skupinkách, společně diskutovaly, naslouchaly si a hledaly své skryté i zjevné talenty.
A hlavně hledaly možnosti jak své talenty využít nejenom pro sebe, ale i pro druhé.