Blíží se zápisy do 1. ročníku, proto si někteří předškoláci přišli vyzkoušet, jaké je to zasednout do školních lavic.

Naše škola připravila ukázkové hodiny pro budoucí prvňáčky přímo s budoucími učitelkami 1. tříd.
Děti si vyzkoušely, co už umí a také se naučily i něco nového.
Jejich rodiče si zatím prohlédli zajímavá zákoutí školy s průvodkyněmi z řad 8. ročníků.