Žáci 9. ročníků se zúčastnili ve dnech 29. -30. 9. 2022 v Hutisku Solanec adaptačního pobytu zaměřeného na volbu povolání.

Program byl pestrý a zábavný. Aktivity specializované na různé dovednosti a schopnosti žákům pomohly s rozhodováním,
kterým směrem se vydají po ukončení základní školy.