Informujeme naše strávníky, že od 1. 9. 2022 dochází k navýšení cen stravného:

Ceny obědů pro jednotlivé skupiny strávníků:

žáci 1. stupně 7 – 10 let 32,-Kč
žáci 2. stupně 11 – 14 let 34,-Kč
žáci 2. stupně 15 a více let 36,-Kč
cizí strávníci 90,-Kč
svačinka jednotná 20,-Kč

 

ing. Ludvík Kostelanský
ředitel školy