Vážení rodiče a žáci.

Vzhledem k aktuálním zprávám a vyhláškám z MŠMT (odkaz) Vás touto cestou informujeme o nových skutečnostech
týkajících se výuky v devátých třídách od 11. 5. 2020.

Do 7. 5. 2020 je Vaší povinností vyjádřit zájem o docházku do školy prostřednictvím třídního učitele.
Vaše volba docházky je dobrovolná, po zařazení žáka do skupiny k výuce se stává výuka povinnou.
Obsahem a cílem výuky je příprava na jednotnou přijímací zkoušku na SŠ z matematiky a českého jazyka (celkem 4 hodiny denně).

Výuka bude probíhat v maximálně 15 členných skupinách dle harmonogramu – každá skupina dva dny v týdnu
(9.A úterý a čtvrtek, 9.B středa a pátek).
Přesný rozvrh a složení skupin zveřejníme v pondělí 11. 5. 2020.

Žáci musí mít vyplněné čestné prohlášení (zde), minimálně dvě roušky na den a igelitový sáček na použitou roušku.
Ke stravě se musí přihlásit do čtvrtka 7. 5. 2020.

Ing. Ludvík Kostelanský, ředitel školy