Výuka se tedy vrací do prezenčního režimu za zachování hygienických opatření
(testování 1x týdně, dezinfekce rukou, zakrytí nosu a úst během pobytu ve vnitřních prostorách).
Rozvrh hodin je beze změn (viz Bakaláři).

V případě neúčasti dítěte na výuce ve škole je třeba absenci řádně omluvit dle školního řádu.